Pladsen koster 8202 kr
Kommunalt tilskud 6152 kr
Egenbetaling 2050 kr

Beløbet betales i 12 måneder om året. Altså også når børnepasseren har ferie.

Der gives ikke refusion ved børnenes ferie.

Forælderne skal ikke betale skat af tilskudet. Det gør børnepasseren af sin løn.

Man kan ikke opsige pladsen til 1 juli da det er børnepasserens feriepenge, undtagen er dog hvis barnet skal starte i børnehave 1. juli

Der er søskenderabat som i den kommunale dagpleje.

Priserne justeres samtidig med at kommunen justere tilskudes beregningerne, typisk omkring januar måned.