Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vil jeg kontakte jer og barnet skal hentes hurtigst muligt. 

 

Er jeres barn syg må det ikke komme her hos mig:

 

- ved mæslinger, skoldkoppe m.m kan barnet komme her når det er feberfrit og der er kommet skorpe på sårene.

- ved smitsom øjenbetændelse, når barnet er i behandling.

- ved lus, når barnet er i behandling.

- ved diarré modtages barnet ikke i dagplejen p.g.a smitterisiko

 

Barnet holdes hjemme indtil temperaturen er nomal et døgn feberfri, og når barnet kan deltage i de daglige aktiviteter, uden at kræve særlig pasning.

 

Hvis jeres barn bliver syg, må I gerne sende en sms så snart det er muligt, og
giv besked igen aftenen før barnet kommer i dagpleje.

 

I kan læse mere om børne sygdom og om hvornår det kan komme her igen på

 

 

www.sygebørn.dk

www.sst.dk